Integritetspolicy - GDPR


Boptimeras dataskyddspolicy för kunder


Boptimeras dataskyddspolicy för kunder

Från och med 2018-05-25 gäller en ny dataskyddsförordning, GDPR. Med anledning av det har vi på Boptimera tagit fram denna dataskyddspolicy.

Genom att använda Boptimeras tjänster, accepterar du denna dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Boptimera använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster.

Boptimera värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur Boptimera samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskyddsfrågor genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Policyn gäller om en kund använder, har använt eller har uttryckt en avsikt att använda de tjänster som Boptimera tillhandahåller, inklusive sådana förhållanden som etablerats innan policyn trädde i kraft.

Definitioner

 • Kund: betyder en fysisk person som använder, har använt eller har utryckt en önskan att använda Boptimeras tjänster.
 • Personuppgifter: är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.
 • Behandling av personuppgifter: är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter är en behandling.

Ansvarig för personuppgifter
Boptimera AB, 559070-3145, med adress Skridskovägen 10, 129 49 Hägersten, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter.

Kategorier av personuppgifter
Personuppgifter kan inhämtas från en kund genom dennes användning av våra tjänster. Kategorier som Boptimera samlar in och behandlar är bland annat identifieringsuppgifter så som:

 • Namn;
 • Personnummer;
 • Kontaktinformation så som mailadress;
 • Kommunikationsuppgifter så som fråga som kund ställer till Boptimera;
 • Uppgifter relaterade till tjänsterna som kunden använder och köper;
 • Uppgifter om vanor preferenser och kundnöjdhet.

 

Syfte och laglig grund för behandlingen av personuppgifter
Boptimera behandlar kundens personuppgifter i flera syften. Nedan följer en redogörelse för respektive behandling.

 • Syfte med behandlingen
  • För att kunna besvara frågor online och för att kunna hantera köp av Boptimeras tjänster;
  • För att kunna hantera kundserviceärenden;
  • För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för samtliga kunder Boptimera AB (Skridskovägen 10, 129 49 Hägersten, www.Boptimera.se, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.);
  • För att kunna erbjuda kunder marknadsföring;
  • För att kunna hantera kunder som använder våra tjänster;
  • För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller att förhindra förebygga och utreda brott mot företaget;
  • För att kunna fullgöra Boptimeras rättsliga förpliktelser;
  • För att kunna kvalitetssäkra våra tjänster;
 • Behandling som utförs
  • Lagring av de uppgifter du lämnar till oss;
  • Leverans av våra tjänster till kund;
  • Identifikation och kontroll av ålder på kund;
  • Hantering av betalning;
  • Adresskontroll;
  • Hantering av reklamation;
  • Hantering av kommunikation (via telefon, digitala kanaler inklusive sociala medier);
  • Framtagande av underlag för att kunna förbättra vårt produktsortiment;
  • Analys av uppgifter för att vi ska kunna erbjuda dig produkter (marknadsföring)
 • Laglig grund för behandling av personuppgifter
  De flesta personuppgifter som vi behandlar är utifrån att vi ska kunna fullgöra ett avtal med kunden. Vi kan även komma att behandla personuppgifter utifrån att vi har ett berättigat intresse av att behandla dem. Det kan även vara så att vi behandlar personuppgifter på den grunden att du samtyckt till det.

Vilka vi kan komma att dela dina personuppgifter med
Vi kommer att dela dina personuppgifter med företag som vi samarbetar med för att kunna erbjuda våra tjänster och fullgöra våra åtaganden gentemot våra kunder. De vi samarbetar med är våra personuppgiftsbiträden.

När vi delar dessa uppgifter med våra personuppgiftsbiträden så kommer vi tillse att personuppgifterna hanteras i enlighet med de ändamål som anges i denna policy.

Vi kontrollerar alltid personuppgiftsbiträde för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten för personuppgifter.

Vi har personuppgiftbiträdesavtal med samtliga personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som de behandlar för vår räkning.

Vi delar även personuppgifter med företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Det innebär att vi inte styr över hur personuppgifterna lämnas till företaget och hur den behandlas. När ett företag självständigt behandlar personuppgifter är det företagets personuppgiftspolicy tillämplig på hanteringen.

Så länge sparar vi dina personuppgifter
Vi sparar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt för ändamålet. De uppgifter som vi behöver spara på grund av bokföringslagen kommer att sparas en längre period. Boptimera AB (Skridskovägen 10, 129 49 Hägersten, www.Boptimera.se, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.).

Kundens rättigheter

Kund har rätt att begära följande av Boptimera:

 • Kräva att personuppgifter rättas om de är otillräckliga, ofullständiga eller felaktiga;
 • Kräva radering av personuppgifter;
 • Få ut kopia på de personuppgifter som behandlas av Boptimera;
 • Återkalla samtycket till behandling av personuppgifter. Observera att detta gäller enbart då den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke

Om cookies?
Vi använder cookies och liknande spårningstekniker.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Datan kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av Boptimera.

Då Boptimera är fast beslutet att alltid skydda din data, kommer Boptimera att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES

Kontakta oss idag för mer information

info@boptimera.se

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!